Perkembangbiakan Makhluk Hidup

Perkembangbiakan Makhluk Hidup


Perkembangbiakan Pada Mahkluk Hidup1. Perkembangbiakan Generatif


Perkembangbiakan generatif adalah peleburan sel kelamin jantan (sperma) dengan sel kelamin betina (sel telur). Beberapa macam cara perkembangbiakan generatif antara lain:


Berkembangbiak dengan bijia. Perkembangbiakan dengan biji pada tumbuhan, contoh: tanaman kacang


Berkembangbiak dengan telurb. Perkembangbiakan dengan bertelur atau ovipar, contohnya pada ayam.

Perkembangbiakan Pada Mahkluk Hidup


Berkembangbiak dengan beranakc. Perkembangbiakan dengan beranak atau vivipar. contohnya pada ikan paus


Berkembangbiak dengan Ovovivipard. Perkembangbiakan dengan menghasilkan telur yang sudah berkembang di dalam tubuh induknya (ovovivipar). Contohnya pada hewan kadal


2. Perkembangbiakan Vegetatif


Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin atau tidak terjadi perkawinan. Beberapa macam cara perkembangbiakan vegetatif adalah:


Amoeba Membelah diria. Membelah diri. Contohnya pada amoeba


Berkembangbiak dengan Tunasb. Membentuk tunas, Contohnya pada tumbuhan Pisang

Berkembangbiak dengan Umbi Batangc. Menggunakan Umbi batang, Contohnya pada kentang


Berkembangbiak dengan Umbi Lapisd. Menggunakan umbi lapis, contohnya pada bawang merah


Berkembangbiak dengan Rhizomae. Menggunakan Rhizoma, Contoh :tanaman jahe.
Perkembangbiakan Pada Mahkluk Hidup

Description: Perkembangbiakan Makhluk Hidup Rating: 4 Reviewer: Imam Murtaqi - ItemReviewed: Perkembangbiakan Makhluk Hidup

0 comments:

artikel terkait imam murtaqi